luftfilter-ac-2000-solid-geschlossen– Filter pevných látok
– Efektívny odsávací výkon: do 2 500 m3/h (modulárne rozšíriteľný do 10 000 m3/h)
– Veľmi dlhá životnosť
– Riešenie nenáročné na údržbu
– Alternatíva: Kompaktná verzia na priamu montáž na kryt stroja
Filter pevných látok AC 2000 Solid na odsávanie olejovej a emulznej hmloviny sa vyznačuje svojou životnosťou a je to vzduchový filter s extrémne nízkymi nárokmi na údržbu. Umývateľné predradené filtre sú integrované v telese a hlavný filter je vo variante „Primus B“ kompletne regenerovateľný.

Napájacie napätie sa zabezpečuje trojfázovým prúdom. Tento typový rad filtrov je navyše modulárne rozšíriteľný na AC 2004, a preto je vhodný aj na odsávanie veľkých strojov, ako aj na skupinové odsávanie viacerých strojov.

Na stredné (alebo bežné) znečistenie vzduchu zaručujeme nasledujúcu životnosť filtračných kaziet: – Aplikácie na emulzie: 3 000 hodín – Pri prevádzkovo-špecifickom nízkom znečisteni vzduchu sa môže táto životnosť zvýšiť až na viacero rokov.

Radi vám ponúkneme aj merania, ktoré sa vykonávajú vopred s cieľom optimálneho dimenzovania zariadenia.

Ako dodatočné vybavenie sa môžu doplniť voliteľné dodatočné filtre s rôznymi filtračnými kazetami, napr. vo vyhotovení s aktívnym uhlím na zápachy. Toto stojace zariadenie je navyše v ponuke aj v kompaktnej verzii na priamu montáž na kryt stroja.

Detaily produktu ac-2000-cs v pdf