luftfilter-ac-3000-geschlossenAC 3000 / AC 3000 Solid

– Elektrostatické filtre alebo filtre pevných látok
– 1-stupňový alebo 2-stupňový variant
– Efektívny odsávací výkon: do 1 200 m3/h (modulárne rozšíriteľný do 7 200 m3/h)
– Možná priama inštalácia na stroj
– Veľmi nízka spotreba energie vďaka EC technológii (pri 400 V na želanie)
– Alternatíva: mobilná verzia s odsávacím ramenom, vyhotovenie na odsávanie magnézia
AC 3000 je kompaktný filter olejovej a emulznej hmloviny a môže sa inštalovať priamo na stroj. Okrem toho je možnosť dodania s 1-stupňovým, ako aj 2-stupňovým elektrostatickým čistením. Na odstránenie hrubých nečistôt a na predĺženie životnosti sa môže dodatočne vybaviť príslušne upravenými predradenými filtrami.

Filtračné prvky používané v zariadení AC 3000 sa dajú kompletne umývať a predradené filtre sú osadené v telese. Všetky zásuvné filtračné prvky sú kompatibilné s našimi typovými radmi veľkokapacitných filtrov AC 8000 – AC 24000, kazeta kolektora je navyše kompatibilná s naším typovým radom AC 1000, čo umožňuje jednoduchú a cenovo výhodnú údržbu.

Ako pri všetkých vzduchových filtroch LTA je spotreba energie pri AC 3000 veľmi nízka s veľmi dobrou účinnosťou odlučovania > 99 % a hlučnosťou < 75 dB(A). Elektronika je integrovaná priamo vo vzduchovom filtri, preto nie je potrebný samostatný skriňový rozvádzač. Okrem toho môže byť filter vybavený EC ventilátorom, ktorý sa vyznačuje veľmi dobrou účinnosťou. Pri 2-zmennej prevádzke s približne 4 000 prevádzkovými hodinami za rok sa používanie EC ventilátorov amortizuje po 1,3 roka, resp. po 5 400 prevádzkových hodinách.

Napájanie je voliteľné medzi striedavým prúdom alebo trojfázovým prúdom. Jednostupňový filter AC 3001 je vhodný pre tlaky chladiaceho média do max. 40 bar vnútorného chladenia a vnútorný priestor stroja do max. 6 m3. Dvojstupňový filter AC 3002 je vhodný pre tlak chladiaceho média do max. 80 bar vnútorného chladenia a vnútorný priestor stroja do max. 6 m3, nezáleží na tom, či ide o olej alebo o emulziu. Tento typový rad filtrov je navyše modulárne rozšíriteľný na AC 3061 / 3062, a preto je vhodný aj na odsávanie veľkých strojov, ako aj na skupinové odsávanie viacerých strojov.

Aj AC 3000 je k dispozícii aj ako filter pevných látok AC 3000 Solid. Ako dodatočné vybavenia sa môžu doplniť voliteľné dodatočné filtre s rôznymi filtračnými kazetami, napr. na dym alebo vo vyhotovení s aktívnym uhlím na zápachy. Tento typový rad filtrov je navyše dostupný aj v mobilnej verzii s odsávacím ramenom na odsávanie dymu pri zváraní, ako aj vo vyhotovení na magnézium, ktoré je schválené na odsávanie magnézia s emulziou a olejom.

 

Detaily produktu ac-3000-cs v pdf