luftfilter-ac-6002-geschlossenAC 6002 CIP / AC 6022 CIP

– Elektrostatický filter
– Efektívny odsávací výkon: do 1 200 m3/h (modulárne rozšíriteľný do 2 400 m3/h)
– Automatické odstraňovanie nečistôt
– Veľmi dlhá životnosť

– Len regenerovateľné filtračné prvky
– Konštantne vysoký stupeň odlučovania > 99 %
– Možná priama inštalácia na stroj
– Veľmi nízka spotreba energie
AC 6000 CIP je vzduchový filter kompaktnej konštrukcie s automatickým odstraňovaním nečistôt. Na základe tejto konštrukcie je vzduchový filter AC 6000 CIP optimálne vhodný na priame pripojenie k strojom. Odpadový vzduch obsahujúci aerosóly prúdi dvojstupňovým elektrostatickým vzduchovým filtrom. Častice (aerosóly) obsiahnuté vo vzduchu sa pritom nabíjajú, pôsobením elektrického poľa sú odklonené medzi platňami kolektora a odlúčené. Napätie privádzané na kolektor a ionizátor sa dá meniť, čo umožňuje úpravu na konkrétne použitie, napr. olej alebo emulzia atď. Pri AC 6000 CIP sa používajú výlučne regenerovateľné filtračné prvky. Ich použitím v kombinácii s automatickým preplachovacím zariadením sa dajú filtre čistiť ľubovoľne často, pričom odpadajú náklady na likvidáciu a obstaranie náhradných filtrov. Navyše možno zabezpečiť konštantne vysokú účinnosť odlučovania > 99 %, ako aj trvalú prevádzkovú bezpečnosť.

Počas bežnej filtračnej prevádzky sa prostredníctvom samostatného čerpadla prepravuje chladiace mazivo z centrálneho zariadenia zákazníka do medzinádrže filtra a alternatívne sa potom zohrieva. Možné čistenie filtra sa môže stanoviť v časových intervaloch alebo pomocou signálu stroja, napr. pri prestojoch alebo zmenách vybavenia na stroji, nahlásiť filtru. S cieľom obmedziť zanesenie oleja je uzatváracia klapka k ventilátoru počas čistenia uzatvorená. Pomocou vysokotlakového čerpadla sa filtračné prvky očisťujú prostredníctvom špeciálnych preplachovacích dýz. Nečistoty sa uvoľnia zohriatím média alebo sa vymývajú pôsobením preplachovacieho tlaku. Znečistené preplachované médium priteká po čistení naspäť do centrálneho zariadenia. V dôsledku toho sa môže pri ďalšom preplachovacom cykle ako preplachovacie médium znova použiť čisté chladiace mazivo z centrálneho zariadenia. Proces čistenia sa programuje a riadi prostredníctvom PLC riadenia. Z tohto dôvodu sa dá automatické čistenie individuálne prispôsobiť procesno-technickým požiadavkám zákazníka.

 

 

Detaily produktu ac-6000-cs v pdf