luftfilter-ac-500-geschlossen– Elektrostatické filtre alebo filtre pevných látok
– Efektívny odsávací výkon: do 800 m3/h
– Možná priama inštalácia na stroj
– Veľmi nízka spotreba energie

Vzduchový filter AC 500 na odsávanie olejovej a emulznej hmloviny sa vyznačuje kompaktnou konštrukciou a môže sa inštalovať priamo na stroj. Recyklácia separovaného média sa vykonáva takisto priamo na stroji.
Predradené filtre sú integrované v telese a filtračné vložky sú kompletne umývateľné. Filtračné kazety majú univerzálnu konštrukciu a dajú sa používať na olej, ako aj na emulziu.
Spotreba elektrickej energie filtra na olejovú a emulznú hmlovinu AC 500 je veľmi nízka a predstavuje len okolo 0,5 kW. Elektronika je kompletne integrovaná vo vzduchovom filtri, nie je potrebný samostatný skriňový rozvádzač. Vzduchový filter AC 500 má veľmi dobrú účinnosť odlučovania (> 99 %) a s hodnotou < 75 dB(A) je navyše veľmi tichý.
Napájanie je voliteľné medzi striedavým prúdom alebo trojfázovým prúdom. Filtračné zariadenie je konštruované na efektívny objemový prietok do 800 m3/h, tzn. filter je vhodný pre tlaky chladiaceho média do max. 20 bar vnútorného chladenia a vnútorný priestor stroja do max. 4 m3 pre olej, ale aj emulziu.
Vzduchový filter je možno dodať aj ako variant s filtračnou vložkou na pevné častice ako model „Solid“. Ako dodatočné vybavenia sa dajú doplniť voliteľné dodatočné filtre s rôznymi filtračnými kazetami, napr. na dym alebo vo vyhotovení s aktívnym uhlím na zápachy.

Detaily produktu ac-500-cs v pdf